Renovatie - woning

Renovatie

spanten

Nieuwe spanten in oude stal. Nu in gebruik als woning.
detail spanten

detail spant
hal

Nieuwe spanten en balklaag in de hal
nieuwe balklaag

renovatie

Renovatie zijgevel. Staldeuren vervangen voor een nieuwe pui en op de plek van het hooiluik zit nu een raam.